יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
קישורים לאתרים עם חידות ואתגרי חשיבה