יום ג', ו’ בתשרי תשע”ח
קישורים לאתרים עם חידות ואתגרי חשיבה