יום א', כא’ באייר תשע”ט.
עיתונים מתמטיים שחולקו ביום שיא מתמטי ולקראת היציאה לחופשת פסח בבית ספר "השחר" במטה יהודה. תודה לעינב רייבר-טוב על השיתוף!
 
עלון לכיתה א' - יום שיא מתמטיעלון לכיתה ב' - יום שיא מתמטיעלון לכיתה ג' - יום שיא מתמטיעלון לכיתה ד' - יום שיא מתמטי
עלון לכיתה ה' - יום שיא מתמטיעלון לכיתה ו' - יום שיא מתמטיעלון לשכבות א-ב - לקראת פסחעלון לשכבות ג-ד - לקראת פסח
עלון לשכבות ה-ו - לקראת פסח