יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
 
חוברת שאלות ותרגילים לקראת מבחן המיצבחוברת למיצב - תשעחדמוי מיצבמחוון לדמוי מיצב