יום ה', ה’ באלול תשע”ח
 
חוברת שאלות ותרגילים לקראת מבחן המיצבחוברת למיצב - תשעחדמוי מיצבמחוון לדמוי מיצב