יום א', יב’ באדר א' תשע”ט
 
חוברת שאלות ותרגילים לקראת מבחן המיצבחוברת למיצב - תשעחדמוי מיצבמחוון לדמוי מיצב