יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
 
חוברת שאלות ותרגילים לקראת מבחן המיצבחוברת למיצב - תשעחדמוי מיצבמחוון לדמוי מיצב