יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
 
חוברת שאלות ותרגילים לקראת מבחן המיצבחוברת למיצב - תשעחדמוי מיצבמחוון לדמוי מיצב