יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
פעילות בנושא שמות שונים לשבר דרך הכנת פיצות והחלפת חתיכות פיצה מגדלים שונים.תודה לשרית בכר מניל"י על השיתוף!

חלקו לכל תלמיד פיצה המחולקת בחלוקה שונה אותה יגזרו לגיזרות (לחלקים שווים מהמרכז) .בנקודה מסוימת בקשו מהם להחליף את החלקים שלהם בחלקים של אחרים ובסופו של תהליך לדאוג שיהיה בידם פיצה שלמה. אפשר לצלם מראש על צבעים שונים ..אפשר לצרף דף מחוון של שברים שקולים לילדים שמתקשים עם המשימה וכך ליצור שיח מתמטי מדהים ! כדאי ליצור כמה שיותר חלוקות של פיצות בכפולות מתאימות בהצלחה !

 
....