יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
מבחר פעילויות לקראת טו בשבט.

תקיית גוגל עם פעלויות לטו בשבט