יום א', כא’ באייר תשע”ט.
אוסף רעיונות לתחנות פעילות לציון יום המאה.

בכתבה זו אוסף הצעות לתחנות פעילות לציון יום המאה.תודה לעפרה אהרון והילה אלוני מבי"ס חוט השני על ההכנה והשיתוף,תודה לשרית בכר מבי"ס ניל"י על ההכנה והשיתוף,בחרו ותהנו!

 
השלם את לוח המאהציור נקודות על חיפושיותדבורים בכוורתמצאו את ה- 100
מה במאהכתבות על יום המאה בבי"ס נילי