יום א', כא’ באייר תשע”ט.
חידון מתמטיקה שנערך בבית ספר "השחר" - תודה לעינב רייבר על השיתוף!

מצורפים חידונים לפי שכבות, עלוני מתמטיקה שחולקו לילדים ודפי מתמטיקל.

 
החידון - שכבת אהחידון - שכבה בהחידון - שכבת גהחידון - שכבת ד
החידון - שכבת ההחידון - שכבת ועלון לכיתה אעלון לכיתה ב
עלון לכיתה געלון לכיתה דעלון לכיתה העלון לכיתה ו
מתמטיקל א-במתמטיקל ג-דמתמטיקל ה-ו