יום ג', ז’ בחשון תשע”ט
ריכוז מושגים והגדרות בגאומטריה, ערוך כאלבום תמונות אישי. תודה לשרית שכטר מבי"ס "כרמים" על ההכנה והשיתוף!
 
מרובעיםמשולשיםמעוין ומקביליתמרובעים ומשולשים