יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
פעילות בה הילדים מכינים את חלקי הטנגרם בעצמם ולאחר מכם מרכיבים מהם מצולעים. הפעילות יכולה להתאים לשיעור פתיחה בנושא המצולעים או המרובעים בכיתות ד-ה. מצורפים גם חומרים להכנת ברכות לראש השנה מחלקי הטנגרם, שניתן לשלב גם אותם. תודה רבה ליהודית בלאיש המדריכה המחוזית וכן לשרית שכטר מבי"ס כרמים במודיעין על ההכנה והשיתוף!
 
מצגת - הוראות להכנת טנגרםשני דפי עבודה בנושא חלקי הטנגרםמצגת טנגרם לראש השנהדוגמאות לתוצרים - ברכות שנה טובה מחלקי טנגרם.
טנגרם להדפסה - לפעילות לראש השנה.