יום ש', יג’ בתשרי תשע”ט
קישורים לאתרים כתבות ורעיונות נוספים ליום הפאי.יום פאי שמח!

רעיונות לפעילויות: רעיונות לפעילויות ליום הפאי לפי שכבות (מספר חזק 2000): פעילויות לפי שכבות קישורים לאתרים המוקדשים לפאי וליום הפאי (מתוך מרכז המורים למתמטיקה): קישור לאתרים טיול מתמטי בעכו (מספר חזק 2000): פאי בעכו מידע נוסף: פאי במקורות היהדות (מספר חזק 2000): פאי ביהדות פאי בראי ההיסטוריה (מספר חזק 2000): תולדות פאי האולם של המספר פאי בפריז (מספר חזק 2000): אולם פאי