יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
לוחות חידה ברמות קושי שונות, יש למצוא איזה מספר מייצגים הסמל או התמונה בהתאם לאילוצים לצד השורה או בתחתית העמודה.
 
הסברים למורהלוחידה 1לוחידה 2לוחידה 3
לוחידה 4לוחידה 5לוחידה 6