יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
לוחות חידה ברמות קושי שונות, יש למצוא איזה מספר מייצגים הסמל או התמונה בהתאם לאילוצים לצד השורה או בתחתית העמודה.
 
הסברים למורהלוחידה 1לוחידה 2לוחידה 3
לוחידה 4לוחידה 5לוחידה 6