יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
 
פעילות על הגאומטריה של מגן דוד מתוך מרכז המורים למתמטיקה של אונ' חיפהיצירת מגן דוד מעוצב בעזרת מחוגהמגוון שאלות ליום העצמאות, כולל בעיות בגאומטריה סביב משולשים ומגן דוד