יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
במשימה זו התבקשו הילדים להציק את סדר היום שלהם באמצעות שברים המהווים חלק מהיממה. לאחר מכן עבדו הילדים בקבוצות השוו את הנתונים וחישבו ממוצעים. את סדר היום הציגו הילדים במיצגים מקוריים בתערוכת שברים, חגיגה לעיניים!תודה לשרית שכטר מבי"ס כרמים על השיתוף וההכנה!
 
סדר יום כחלקים מכדורסדר יום בדיאגרמת עוגהסדר יום באמצעות גלילים ומקלות ארטיקסדר יום בדיאגרמת עמודות