יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
בקובץ המצורף מרוכזות כל השאלות לכבוד טו' בשבט מדפי החודש.

שאלות החודש לטו בשבט - לכל הכיתות .pdf