יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
בקובץ המצורף מרוכזות כל השאלות לכבוד טו' בשבט מדפי החודש.

שאלות החודש לטו בשבט - לכל הכיתות .pdf