יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
 
דפי חודש אדר לכיתה אדפי חודש אדר כיתה בדפי חודש אדר כיתה גדפי חודש אדר לכיתה ו