יום א', כא’ באייר תשע”ט.
התוכלו למצוא את ערכו של כל ציור לפי הסכומים הנתוניםבשורות , בעמודות ובאלכסון ? מצורפים קבצים עם לוחידות לפורים ברמות שונות.
 
לוחידה לפורים רמה בינוניתלוחידה לפורים 1לוחידה לפורים 1לוחידה לפורים קל