יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
 
כובע הליצן - היקף מעגלחייזרים ופטריות - חידת הגיון עם כובעיםתהלוכת כובעים - שטח משולשבניית כובעים בצורות של מנסרות שונות