יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
 
כובע הליצן - היקף מעגלחייזרים ופטריות - חידת הגיון עם כובעיםתהלוכת כובעים - שטח משולשבניית כובעים בצורות של מנסרות שונות