יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
מצושקפים אלו משקפיים אשר כל אחת מהעדשות מורכבת ממצולע שונה. את המצושקפים מכינים בעזרת שקפים צבעונים ומנקי-מקטרות. פעילות על תכונות מצולעים. .

כדי לדעת מאילו מצולעים יורכב המצושקף שלכם בחרו שני כרטיסי הגדרות המרמזות על צורת העדשה. תוכלו לבדוק לאילו מצולעים מתייחסות ההגדרות בעזרת אוסף המצולעים שברשותכם ( ניתן לקפל,למדוד,להעתיק על ניר שקוף...)או לשרטט על דפי לוחות מסמרים , לאחר שמצאתם מיהו המצולע העתיקו אותו על שקף צבעוני גזרו וחברו את שתי העדשות בעזרת מנקי מקטרות וקיבלתם...מצושקף. לדוגמא לכרטיסי הגדרות : ý מרובע שכל צלעותיו שוות וכל זוויותיו שוות. ý מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה. חוצים זה את זה אך אינם שווים. ý משושה ששלוש זוגות מצלעותיו מקבילות ý מחומש ששתים מצלעותיו שוות ויש לו זווית ישרה אחת