יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
 
החידון המתמטי הגדול לכיתה אהחידון המתמטי הדגול לכיתה בהחידון המתמטי הגדול לכיתה גהחידון המתמטי הגדול לכיתה ד
החידון המתמטי הגדול לכיתה ההחידון המתמטי הגדול לכיתה ו