יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
לכבוד פורים המספרים מתחפשים. -

לוחות מספרים מחופשים - pintrest