יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
לכבוד פורים המספרים מתחפשים. -

לוחות מספרים מחופשים - pintrest