יום ד', יט’ בניסן תשע”ט
שפע של קישורים ופעילויות. כולל דפי החודש לפורים

פעילויות לפורים מהמרחב הפדגוגי