יום ב', יב’ בתמוז תשע”ט.
שפע של קישורים ופעילויות. כולל דפי החודש לפורים

פעילויות לפורים מהמרחב הפדגוגי